fredag 16 oktober 2009

Senaste tillskottet på Middagsfrid

Han heter Mattias Nahlin och börjar på måndag. Han har en examen från I-linjen från KTH och kommer närmast från Sweco där han haft ett internt spexuppdrag. Mattias kommer att hjälpa oss med logistik, teknisk projektledning och menyplanering. Välkommen, Mattias!

Inga kommentarer: