torsdag 19 november 2009

Undersökning visar: svenskarna vilseledda om närproducerat

Närproducerat betyder inte klimatsmart. Det tror dock en majoritet av svenskarna visar en färsk undersökning. Drygt 70 % av svenskarna vill göra ett klimatsmart val i matbutiken men endast 3,5 % gör ett val som faktisk har positiv klimatpåverkan. Nästan alla gör alltså fel. Detta visar att svenskarna saknar grundläggande kunskap om hur de skall vara klimatsmarta i butiken.

Se vår film och läs vårt pressmeddelande om detta:
http://www.middagsfrid.se/pressmeddelanden.aspx

13 kommentarer:

Anonym sa...

Jag vill äta ekologiskt kött, dels då detta innehåller mer näringsämnen (som omega-3 mm) eftersom djuren går ute och betar, dels av etiska skäl (tycker att djuren skall ha ett bra liv när de lever). Tyvärr så är det mer eller mindre omöjligt att hitta gris eller kyckling som är ekologisk i affären. Snälla Kicki, hjälp oss att trycka på så fler kyckling och grisbönder vågar ta steget och gå över till ekologiskt. Och ja, jag köper lamm och vilt när det finns i affären. Inte alltid så lätt att hitta om man vill äta svenskt kött (förstår inte varför vi skall skicka lammkött över hela världen när det finns massor av får i Sverige) och bor i storstaden.

Björn Felten sa...

På tal om närproducerat. Jag läste i exemplet på recept på er hemsida att du valde dijonsenap i stället för wasabi på grund av den gröna färgen.

Men wasabipastan man köper i butiken är inte gjord på wasabirot om nu någon skulle tro det, den är gjord på vanlig pepparrot och senap -- läs själv på tuben...

Så därför gör man naturligtvis själv sin wasabi, receptet finns på min blogg, och väljer bort färgen om man så önskar.

Kicki sa...

Hej Björn! Jag känner till det. Men vanlig pepparrot och senap är ok för mig så länge det är gott och inte innehåller tillsatser. Vísst känns det fuskigt och därför väljer jag hellre färsk pepparrot i det receptet.

Du som har synpunkter på köttet: jag vill gärna hjälpa till att trycka på för mer ekologiskt. Däremot har jag hört att det är bättre att äta lammkött från gräsbetande djur från Nya Zeeland på våren då det svenska köttet vid den årstiden kommer från sojauppfödda lamm i stall, åtminstone ur klimatsynvinkel. Jag gillar också närproducerat, men transporterna av maten står för en väldigt liten del av de farliga utsläppen. Produktionen av kött är det som släpper ut mest. Även ekologiskt nötkött släpper ut mer koldioxid än något annat proteinalternativ, även om det inte är transporterat alls.

Äventyr sa...

Jag skulle gärna vilja veta lite mer om VARFÖR nötproduktionen ger så mycket koldioxid. Är det att de tar mycket inomhusyta?

Björn Felten sa...

@Kicki:

Jo, att djur som fått beta naturligt har mindre miljöpåverkan än djur som får äta först skördad och sedan lagrat foder kan jag mycket väl förstå; det låter i mina öron ganska naturligt.

@Äventyr:

Det är flera faktorer som spelar in när det gäller nötköttets negativa siffror. Dels har nötkreaturen en ganska dålig "verkningsgrad" när det gäller att ta tillvara maten. De skiter helt enkelt ut väldigt mycket. Och om man inte tar vara på deras gödsel, så blir det förluster där.

Sedan skall, i motsats till vad många tror nötköttet komma från så gamla djur som möjligt (inom rimliga gränser naturligtvis). Allra bäst räknas köttet från en ko som kalvat minst en gång, och som fick bli fem-sex år innan hon slaktades. "Kalvkött är bäst" stämmer alltså inte alls.

Detta då till skillnad från grisarna som slaktas innan de blivit två år -- ofta innan de ens hunnit bli ett år.

Allt detta sammantaget gör att nötköttet kräver mer foder under längre tid. Hur det i sin tur går att koppla till CO2-utsläppen, ja se det är jag osäker på, men det finns säker en massa undersökningar som visar på det... :)

Kicki sa...

Ja, kor har en mycket låg s k foderomvandlingskoefficient. Med andra ord går det åt 10 kg foder för att producera 1 kg kött. Korna äter mycket soja vilket tar stor åkerareal i anspråk där det hade kunnat växa regnskog (just den aspekten finns inte ens med i våra klimatberäkningar). Kon är dessutom idisslare vilket innebär att de pruttar och rapar mycket farliga gaser. Gödslet orsakar också att farliga växthusgaser släpps ut. Lustgas och metangas är mycket mer potenta än koldioxid. Dessa räknas om till motsvarande mängd koldioxid för att man ska kunna jämföra olika råvaror med varandra. Det kallas koldioxidekvivalenter.

Anonym sa...

Hej! Jag skulle vilja veta hur ni resonerar kring flygtransporter? Flyget fanns inte representerat i era staplar i filmen. Hur stora är dessa staplar, och väljer ni bort alla varor som transporteras med flyg?

Anders W sa...

Hej! Tack för denna rediga insats för att hyfsa debatten. Jag har länge haft en känsla av att produktionsmetoderna undervärderas när det gäller klimatpåverkan och transportarbetet övervärderas. Även om man självfallet bör ge akt på utsläpp från transportarbete, tycker jag att man ska vara intellektuellt hederlig. Detta kändes både uppfriskande och hoppingivande. Det går att göra något och det är lätt.

Nötkött urskiljer sig alltså väldigt mycket. Middagsfrids rimliga råd är: "ät ibland, men njut i så fall av det". Då tänker jag: borde man inte studera närmare hur man kan välja "rätt" nötkött? Ska man överhuvud taget välja nötkött från Sverige om det baseras på oljevärmda ladugårdar och klimat-osmart foder? Kanske finns det vinterfrigående kossor i Sverige som bara äter gräs, inte foder. Sådant kött borde vi köpa i så fall. Om detta inte går att få tag i vore det kanske bättre att satsa på det goda och nyttiga köttet från Uruguay, Argentina och södra Brasilien? Aktuella kossor äter gräs i solskenet året runt och har ett bra liv. Gärna statistik om flygtransportens påverkan, som annan debattör efterlyste.

Anonym sa...

Hej
Naturskyddsföreningen förespråkar ekoglogiskt nöt och lammkött. De säger att kossorna och lammen omvandlar gräs (och dessa kossor och lamm går ute och äter gräs, ingen soja, sk naturbeteskött) till protein, är ett bättre val än gris och kyckling som äter sojabaserat foder, vilket skulle kunna konsumeras direkt istället för att ta omvägen via en gris eller kyckling. Så även om en ko har dålig omvandlingsfaktor så innebär det att naturbeteskött ändå är ett bra val, då det omvandlar oätligt gräs till ätligt kött. Vill också påpeka ang tomater så läste jag nyheter på nätet från i somras att nu är svenska tomater nere på samma kodioxidbelastning som spanska dvs ca 0,8 kg Co2 per kilo tomat. Och då får jag faktiskt rekommendera det svenska som inte besprutas utan där en stor del av odlarna använder naturlig bekämpning i form av olika insekter. Den spanska tomater må ha växt på friland mer är häftigt besprutad och kraftigt gödslad. Dessutom verkar svenska icke ekologiska tomater vara ett bättre CO2 val än ekologiska holländska tomater, som fortfarande ligger kvar på över 2,5 kg CO2/ kg tomat. Fast nu är ju morot alltid ett bättre val :)

christoffer.ericson sa...

Ett av de stora problemen med nötkreatur är att även om de är ekologiskt producerade och får äta gräs omvandlar de inte bara maten till koldioxid som grisar och kycklingar utan även till metan. Metan är en mycket kraftigare växhusgas än koldioxid vilket leder till att även gräsbetande kor har har mycket högre CO2-ekvivalenter än andra livsmedel.

Victor sa...

Ang flygtransporter:
Det är sant att flygtransporter kan innebära att en vara blir MYCKET klimatovänlig. Anledningen till att detta inte berörs i filmen är att det i stor utsträckning handlar om frukt och enskilda exklusiva grönsaker (exempelvis sockerärtor, haricots verts). För stora och tunga råvaror som exempelvis kött och rotsaker så är sker de i regel inte med flyg. Vi fokuserar dock på middagsmaten eftersom det är den största delen av vår matkonsumtion och där är de flygtransporterade råvaran inte en betydande del.

Victor sa...

Ang varför är nöt klimatboven nr 1:
Utsläppen av växthusgaser kan indelas i tre huvudområden:
1.Producera foder till djuren (ca 70-80 % av sveriges odlingsbara mark används för foderproduktion):
- Lustgas från produktion av mineralgödsel och
- Lustgas från kvävegödsling av åkermark, som används för odling av foder,
2. Rapar och pruttar
- Metangasutsläpp från djurens fodersmältning
3. Övrigt
- Utsläpp från energiproduktion som krävs vid odling av foder, transport av foder samt uppfödning.

1 kg lustgas omräknas till 296 kg CO2. 1 kg metan omräknas till 23 kg CO2.

Rozbet sa...

Victor,
Punkt 1 och 3 faller bort för naturbeteskött.

Att djurens metan utsläpp är en problem i det stora hela tror jag inte på. Om det nu inte är så att de fiser mer pga onaturlig föda(Kraftfoder), isåfall ännu en anledning till att naturbeteskött är bättre.

Gräsbetande djur har alltid ätit gräs och alltid fisit, varför skulle det vara ett problem just nu? Jag vet att metan är en kraftfullare växthusgas, men det är något som alltid har funnits.

Man kan fråga sig om vilda djur är miljöbovar? Skulle utrotandet av alla vilda djur som fiser lösa jordens växthusproblem? Knappast :)