lördag 4 juli 2009

Vi rekommenderar kranvatten

Jag vill förtydliga att vi inte rekommenderar buteljerat vatten som måltidsdryck. Däremot har flaskvatten fått klä skott för klimatproblemet, vilket jag tycker är felaktigt. Visst kan man resonera så att flaskvatten är onödigt och att all konsumtion av sådant vatten är dåligt, men att minska vår konsumtion av nötkött ger enormt mycket större koldioxidbesparingar än att sluta dricka flaskvatten.

När jag tidigare här på bloggen pratat om att transporterna är minimala i sammanhanget menar jag när det gäller mat, dvs transporter av mat. VAD man äter är mycket mer intressant att titta på om man vill minimera sina klimatutsläpp. Bilismen och flyget, dvs persontransporter och transporter av annat gods orsakar självklart stora miljöproblem, men där kan inte vi på Middagsfrid göra lika mycket. I princip all konsumtion orsakar farliga utsläpp.

Inga kommentarer: