torsdag 6 augusti 2009

Klimatmärkning riskerar ta konsumenterna från okunniga till vilseledda

Just nu är vi ganska upprörda över den klimatmärkning av livsmedel som håller på att tas fram av KRAV (delvis ägt av jordbruket, förädlingsindustrin och handeln) och Svenskt Sigill (ägt av jordbrukets intresseorganisation LRF). Det är ett ytterst välkomnat initiativ att ta fram hjälpmedel för konsumenterna att välja klimatsmarta råvaror. Dessvärre är dessa aktörers utgångspunkt att ta fram en märkning baserat på hur bra produktionen är (alltså inte produkten) jämfört med branschstandarden. Detta innebär att en något bättre producerad biff (nöt) kan bli klimatmärkt medan en standardproducerad kycklingfilé inte får klimatmärkning. Detta trots att biffen släpper ut flera hundra procent mer CO2 än kycklingen! Det vet KRAV och Svenskt Sigill, men skriver uttryckligen att man inte vill hjälpa konsumenten i det valet. I stället vill man påverka produktionen av mat. De håller alltså på att ta fram en klimatmärkning som inte är till för att hjälpa konsumenterna att välja mat som reducerar CO2-utsläppen.

Läs gärna en relaterad artikel av Stefan Wirsenius (dr miljövetenskap, Chalmers) och Fredrik Hedenus (fil lic miljövetenskap, Chalmers). Deras slutsats är: ” Om Krav och Svenskt sigill fortsätter på den inslagna vägen även när det gäller klimatmärkning av mjölk och kött, riskerar vi få en situation där märkningen bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser. Märket får konsumenten att tro att biffen är ett bra klimatval, och köper kanske lite mer. Vi har fått en märkning som leder ifrån i stället för till en klimatsmartare diet.”

Middagsfrid vill på något sätt påverka den här klimatmärkningen, men vet ännu inte hur vi ska gå tillväga. En artikel i media, uppvakta politiker, samla namnunderskrifter – ja, det finns många sätt och vi sitter och lurar på detta just nu.

1 kommentar:

Anonym sa...

Fullständig katastrof om det är som du säger. Jag hoppas att ni kommer på ett bra sätt att påverka eller uppmärksamma detta och sedan informerar oss kunder så vi kan ta del av det.